Svornost Těmice, a.s.

Zemědělská společnost Svornost Těmice, a.s., hospodařící na rozhraní Zlínského a Jihomoravského kraje, patří ke středně velkým společnostem. Zabývá se výhradně zemědělskou výrobou, rostlinnou i živočišnou a v omezeném rozsahu také poskytováním zemědělských služeb, včetně služeb nákladní autodopravy.

Společnost hospodaří na 2650 ha zemědělské půdy, z toho 2620 ha orné, na 4 střediscích, a to Těmice, Moravský Písek, Domanín a Žeravice. Na středisku Těmice, které je zároveň sídlem společnosti se nachází správa společnosti, dílny a haly pro parkování a uložení mechanizace. Je zde soustředěno středisko služeb pro úseky rostlinné a živočišné výroby.

Zde vstup pro akcionáře, který je zabezpečen heslem. 

Aktuální dokumenty pro akcionáře jsou  dostupné v záložce "Aktuality".