Rostlinná výroba

Výrobním zaměřením rostlinné výroby je pěstování obilovin včetně kukuřice, olejnin a krmných plodin pro potřebu chovu skotu.

řepka

Pro potřeby živočišné výroby má společnost vybudovanou výrobnu KS v Moravském Písku, která zajišťuje výrobu KS pro potřebu chovaných zvířat. Součástí střediska posklizňové úpravy zrnin a olejnin v Domaníně je výkonná sušárna CIMBRIA, která spolu s moderní čističkou HEID zajišťuje posklizňové zpracování všech obilovin, olejnin a hlavně kukuřice.