Živočišná výroba

Hlavním zaměřením živočišné výroby vedle chovu skotu je chov prasat s roční produkcí více než 1250 tun vepřového masa.

kráva

Společnost chová v průměru 300 ks krav s roční produkcí překračující 2,3 mil. litrů mléka. Pro potřebu obnovy stáda prasnic, kterých chová společnost v průměru 600 ks, společnost provozuje vlastní rezervní šlechtitelský chov plemene BU.

Chov skotu je soustředěn na VKK Domanín, prasata jsou ustájena na farmách Žeravice a Moravský Písek.